Een gelijke behandeling is rechtvaardig, een ongelijke ook!

VISIE

 Onze kijk op onderwijs.

KORTBIJ

AUTONOMIE

BREDE BASIS

ONTWIKKELINGS
GERICHT

THUIS VOL TALENT

Wat verbind de vijf scholen met elkaar?

  1. Eén schoolbestuur met pedagogische autonomie per school (gelijkgerichtheid, éénzelfde lijn en visie, dicht bij de directies, sneller beslissingsproces, administratieve en financiele voordelen, duidelijk, personeelsadministratie eenvoudiger, minder vergaderingen (planning/belasting))
  2. Geloven in groei en verandering vanuit een katholieke visie geïnspireerd op het verhaal van Jezus Christus. Zingeving met een transfer naar het dagelijkse leven. Mekaar raken in een veilige omgeving waar je plezier kan beleven aan het samen zijn en een samen op weg gaan naar...
  3. Passie en talenten inetten, zoeken en laten groeien
  4. Kansen bieden voor kinderen en leerkrachten. Als lerende organisatie in beweging blijven en zorgen voor  dynamiek.
  5. Kinderen ontwikkelen tot zelfstandige personen met voldoende zelfkennis en zelfsturing vanuit een realistisch en positief zelfbeeld zodat ze optimaal kunnen participeren aan de snel veranderende maatschappij. Kinderen kunnen een individueel leertraject doorlopen met een transfer naar het dagelijkse leven. Op die manier leren ze omgaan met diversiteit en leren ze dat een andere visie mag.
  6. Kwaliteitsvolle, ontwikkelingsgerichte en procesgerichte aanpak met warmte, indien nodig gedifferentieerd, zodat iedereen mee kan binnen onze school/scholengemeenschap.
  7. Een brede organisatie die open staat om de wereld van buiten binnen te halen en waarbij de school ook zelf participeert binnen de gemeenschap.

Vanuit welke waarden?

TESSENDERLO – Kabot staat voor Katholiek Basisonderwijs Tessenderlo. De vzw verenigt de basisscholen Hartelust, De Lettertrein, Wereldwijzer en de kleuterschool Wiebelwoud. Ook het buitengewoon onderwijs De Regenboog maakt deel uit van de groep. Hier bieden ze onderwijs voor leerlingen van het basisaanbod alsook voor kinderen met autisme.

Kinderen maximaal kansen bieden om hun talenten te laten ontdekken, hen daarin honderd procent stimuleren en daarbij begeleiden, dat is het motto van de scholengemeenschap Kabot in Tesssenderlo. “Wij kiezen daarbij voor een kwaliteitsvolle, ontwikkelingsgerichte en procesgerichte aanpak met warmte en aandacht voor het tempo van elk kind, zodat elke leerling meekan”. Wij willen kinderen zich laten ontwikkelen tot zelfstandige personen met voldoende zelfkennis en zelfsturing vanuit een realistisch en positief zelfbeeld zodat ze optimaal kunnen participeren aan de snel veranderende maatschappij. Onze onderwijstaak gaat veel verder dan louter het werk op school. Wij werken in een brede, open organisatie die gebruikt maakt van de talenten van ouders, grootouders en andere externe partners om zo de wereld van buiten binnen te halen.

In onze onderwijstaak stellen we heel wat waarden centraal, geloof in groei en verandering, welbevinden van elke leerling, kwaliteit.