Een gelijke behandeling is rechtvaardig, een ongelijke ook!

KWALITEITSONTWIKKELING PEDAGOGISCH-DIDACTISCH

Krachtlijnen vanuit het verhaal van Kabot

Bevestigingskader met een evenwicht tussen gestelde verwachtingen vanuit het beleid en zelfgekozen thema's vanuit de leergroep. Hier wordt steeds een weloverwogen keuze gemaakt uit onderstaande onderwerpen die worden opgenomen in het bevestigingskader.

 • 3 principes van leergroepen
 • Kinder- en ouderparticipatie
 • Betrokkenheid
 • ABC model
 • 5 essenties
 • Kader van klasmanagement
 • 5 leerprocessen

Ontwikkelvelden met toetsen en resultaten

Resultaten producten en data.

 • IDP
 • Salto
 • Dataloop
 • Schooleigen ZILL-groeipaden en testen