Een gelijke behandeling is rechtvaardig, een ongelijke ook!

KWALITEITSONTWIKKELING STRUCTUREN EN PROCESSEN

Leergroepontwikkeling

  • Individuele ontwikkeling: kijkwijzer
  • Leergroepontwikkeling: kwaliteitsbeelden
  • Organisatieontwikkeling: nulmeting UCLL - herhalingsmeting 2022/2023 - Welzijnsbarometer

Organisatie

  • Reflecties op het O-team
  • Competentie-criteria LGV - DSO - PED - PB - ALDI - IT
  • Beeldvorming en conclusies
  • Evolutiebeeld SG 1 en 2 + richtlijnwijzers
  • Schoolstructuren en overlegmomenten
  • Klassamenstelling
  • Ondersteuningsuren: inzetbaarheid en ON