Een gelijke behandeling is rechtvaardig, een ongelijke ook!

MEDIAKUNDIGE ONTWIKKELING

Doelstellingen mediaco├Ârdinator

  • De implementatie van digitale middelen voorleven/voordoen in de klas.
  • De digitale middelen in zetten in functie van de focus van de leergroep.
  • De digitale middelen doen werken binnen de visie: "Het verhaal van KaBOT".
  • De leerkracht versterken en coachen om deze digitale middelen zelfstandig te hanteren. 
  • Coachend ondersteunen op de ge├»mplementeerde acties.