Een gelijke behandeling is rechtvaardig, een ongelijke ook!

PEDAGOGISCH VERHAAL