Een gelijke behandeling is rechtvaardig, een ongelijke ook!

FINANCIEEL, ADMINISTRATIEF  EN LOGISTIEK BELEID