Hinkelpad KaBOT voor kleuters

8 kernwaarden die ouders moeten weten over onze scholen.
1 Zindelijkheid

1

Samen met de leerkracht zoeken we naar een oplossing om de zindelijkheid te trainen.

Wat met zindelijkheid? We zoeken samen met de ouders naar een oplossing om dit te trainen. We bewaren, als dat nodig is, een gezond evenwicht tussen onze didactische taken en de zindelijkheidstrainingen van uw kind. De concrete uitleg verschilt per kleuter en stem je best even af met de juf of meester. 

Zindelijkheid

2 Leer-kracht

2

Samen leer-kracht voor kinderen. Daar staan we voor!

Leer-kracht

De leer-kracht doet ertoe! Ze is de kracht die het
leren van het kind versterkt bij de ontwikkeling
van lifeskills, basiscompetenties om het leven aan
te kunnen. De leerkracht is ondersteunend nabij
en gaat met elke kleuter open en onbevangen in
verbinding. Een warme en veilige kleutergroep zorgt voor een gezonde emotionele basis.  

Kleuters voelen zich goed in hun vel, durven experimenteren en worden weerbaar om tegenslagen op een gezonde manier te verwerken. Kleuters bouwen aan een gezonde dosis zelfvertrouwen.

3 Thuis vol Talent

Thuis vol Talent

Bij KaBOT starten kinderen in een warme omgeving waar ze zichzelf kunnen ontplooien.

3

In een warme omgeving en een rijk basismilieu dagen we de kleuters uit om te ontdekken en te
experimenteren, om interesses te ontwikkelen en talenten te ontplooien. Kleuters krijgen volop
kansen om eigen keuzes te maken. Door het spelend leren stimuleren we alle zintuigen,
prikkelen we de nieuwsgierigheid en bevorderen we de creativiteit.

4 Op maat 

Op maat

We werken op maat van uw kind en van de leerkracht. Het eigen tempo en niveau wordt samen ontwikkeld.

4

Vanuit een brede basiszorg werken we verder
op maat. De klemtoon wordt hier gelegd op het eigen tempo en niveau van ontwikkelen. Wat zijn de behoeften op welk moment van de kleuter? Wat heeft het kind nu nodig voor de volgende ontwikkelstap? 

Hier spelen we op in. Ook ons rijk basismilieu draagt bij tot een gedifferentieerde ontwikkeling op maat. 

5 Brede basiszorg

Brede basiszorg

Kleuters kunnen zich maximaal ontplooien en ontwikkelen dankzij de brede basiszorg.

5

Door de brede basiszorg hebben we voor alle kleuters een aanbod waarbij ze optimaal kunnen ontplooien en ontwikkelen doorheen heel de dag. Rijke hoeken met verschillende materialen, duidelijke symbolen en afspraken, enz... Interventies van de leerkracht ondersteunen de kleuters in hun ontdekkingstocht.

6 Autonomie

Autonomie

De kleuters worden gestimuleerd om zelf keuzes te maken, te exploreren en te ondernemen.

6

Kinderen krijgen zelf de kans om te bepalen wanneer, hoe en met welk materiaal zij op dat moment willen ontwikkelen. Het meeste materiaal in de klas is bereikbaar voor de kinderen zelf die gestimuleerd worden om zelfstandig en zelfsturend aan de slag te gaan. Hiervoor maken we samen afspraken. Kinderen nemen verantwoordelijkheid op voor zichzelf en voor anderen. Ze nemen initiatief, ondernemen en ontwikkelen een sterke exploratiedrang. Ze zijn groeigericht ingesteld. 

7 Kleinschalig

Kleinschalig

7

Voor elke klas is er een maximumcapaciteit vastgelegd zodat we de kwaliteit kunnen waarborgen. We willen kortbij de kinderen, kortbij het leren aansluiten.

8 Halve dagen

Halve dagen

Je kind kan, in samenspraak met de leerkracht, halve dagen komen instappen in de klassen.

8

Bij de instap is het mogelijk om halve dagen naar school te komen indien dit praktisch haalbaar is. Wanneer de kleuter er klaar voor is, is het raadzaam je kleuter hele dagen naar school te laten komen. Dit hangt van de draagkracht van de kleuter af. Hierover kan je altijd in gesprek gaan met de juf/meester